bannerleComte1.jpg

Praktijk Nieuws

Herfstvakantie 2019

In verband met vakantie is de praktijk gesloten van 25 oktober t/m 3 november 2019.

 

Voor spoedgevallen zoals trauma’s en/of nabloedingen neemt voor ons waar tandarts Tuns.

Te bereiken via telefoonnummer: 076- 521 59 78.

 

Na 17.00 uur en in het weekend kunt u terecht bij de dienstdoende tandarts via telefoonnummer: 076- 5 20 90 70.

 

De praktijk is maandag 4 november vanaf 08.00 uur geopend.

Famed wordt Infomedics

Als u bij ons op afspraak bent geweest, bent u gewend om de rekening van Famed te ontvangen. Famed is samengegaan met Infomedics.

Per 1 oktober 2019 zullen onze rekeningen worden verstuurd door Infomedics.

Onze privacyverklaring

Geachte patiënten,

 

Zoals u weet wordt per 25 mei 2018 de AVG van kracht.

Hieronder vindt u onze privacyverklaring.

 

 

 

Privacyverklaring

Tandartspraktijk le Comte

Uw privacy wordt door ons gerespecteerd. Tandartspraktijk le Comte streeft ernaar om uw privacy zo goed mogelijk te waarborgen en zal vertrouwelijk omgaan met de informatie die u bij ons aanlevert. Bij de verwerking van persoonsgegevens nemen wij de geldende wet- en regelgeving op het gebied van privacy in acht. In deze privacyverklaring informeren wij u over de wijze waarop wij met uw gegevens omgaan.

 

Categorieën persoonsgegevens

Door het gebruiken van de website en de daarop beschikbare diensten laat u bepaalde gegevens bij ons achter. Dat gebeurt ook bij ons in de praktijk in het kader van de uitvoering van de behandelovereenkomst. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door u worden opgegeven of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken.

Afhankelijk van de dienst die u gebruikt kunnen wij de volgende gegevens verzamelen:

 • NAW gegevens
 • Geboorte datum
 • BSN nummer
 • Medische gegevens
 • Telefoonnummer en eventueel mobielnummer
 • E-mailadres
 • De naam van uw zorgverzekeraar, huisarts en apotheek
 • Tijdstip van uw afspraak

 

Grondslag voor gegevensverwerking

Wij mogen alleen rechtmatig persoonsgegevens van u verwerken als wij dat doen op basis van een juridische grondslag. Wij verwerken uw persoonsgegevens omdat dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst tussen u en ons, zoals neergelegd in artikel 6 lid 1 sub b van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Daarnaast kunnen wij uw persoonsgegevens verwerken voor een ander gerechtvaardigd belang, zoals het informeren van onze patiënten over actualiteiten of wijzigingen in onze dienstverlening. Deze grondslag is neergelegd in artikel 6 lid 1 sub f van de AVG.

 

Doeleinden gegevensverwerking

De persoonsgegevens die door ons worden verzameld, worden gebruikt voor de volgende doeleinden:

 • Het aanmaken van uw dossier om u bij de tandartspraktijk in te schrijven
 • Het bijhouden van uw medisch dossier
 • Het inplannen van een afspraak
 • Het uitvoeren van een behandeling
 • Het bijhouden van door u aangegeven voorkeuren
 • Het versturen van een herinnering of oproep
 • Het verbeteren van onze dienstverlening
 • Het uitvoeren van overige, door u gevraagde, diensten

 

Verstrekking van uw persoonsgegevens aan derden

Wij verstrekken uw persoonsgegevens in beginsel alleen aan derde partijen indien u daar zelf toestemming voor heeft gegeven. Gegevensverstrekking zonder uw toestemming vindt plaats indien dat noodzakelijk is om de overeenkomst tussen u en ons uit te kunnen voeren of een wettelijke verplichting ons dat voorschrijft.

 

Bewaartermijnen

Wij zullen uw gegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk is voor de in deze privacyverklaring beschreven doeleinden, tenzij dat nodig is op grond van een wettelijke verplichting. Voor het bewaren van uw medische gegevens hanteren wij de wettelijke bewaartermijn van 15 jaar uit de Wet op de geneeskundige behandelovereenkomst. Naast de WGBO houden we indien nodig ook rekening met bewaartermijnen die voortvloeien uit andere wetgeving.

 

Beveiligingsmaatregelen

Om uw gegevens zo goed mogelijk te beschermen hebben wij passende beveiligingsmaatregelen getroffen. Binnen de tandartspraktijk is er een privacy beleid opgesteld en geïmplementeerd.

 

Verwijzingen naar websites van derden (via hyperlinks)

Om u van dienst te zijn hebben wij op onze websites verwijzingen opgenomen naar websites van derden. Wij maken u er graag op attent dat wanneer u deze websites bezoekt, de voorwaarden uit de privacy verklaringen van deze derden van toepassing zijn. Wij raden u aan om de privacy verklaringen van deze websites te lezen voordat u daar verder gebruik van maakt.

 

Uw rechten

Wanneer u persoonsgegevens aan ons heeft verstrekt, heeft u verschillende rechten die u kunt uitoefenen. Zo heeft u recht op inzage, rectificatie en het wissen van uw gegevens. Ook kunt u ons verzoeken om uw gegevens aan u of een andere partij over te dragen of om de gegevensverwerking te beperken. Het staat u daarnaast vrij om bezwaar te maken tegen een verwerking van uw gegevens. U kunt bovendien uw toestemming voor de gegevensverwerking altijd in te trekken. U kunt uw verzoek bij ons kenbaar maken door ons een e-mail te sturen aan info@tandartspraktijklecomte.nl of door telefonisch contact met ons op te nemen via: 076- 5 22 44 11. Wij streven ernaar om binnen 30 dagen op uw verzoek te reageren.

 

Klacht indienen bij de Autoriteit persoonsgegevens

Mocht u onverhoopt niet tevreden zijn over de wijze waarop wij met uw gegevens omgaan, dan kunt u een klacht hierover indienen bij de Autoriteit persoonsgegevens. De contactgegevens van de Autoriteit persoonsgegevens vindt u hier: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/zelf-doen/privacyrechten/klacht-over-gebruik-persoonsgegevens

 

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Wij behouden ons het recht voor om deze privacyverklaring aan te passen. Deze wijzigingen zullen via onze praktijkwebsite bekend worden gemaakt. Wij raden u daarom aan om deze verklaring regelmatig te raadplegen, zodat u van eventuele wijzigingen op de hoogte bent.

 

Onze contactgegevens

Heeft u nog vragen of opmerkingen na het lezen van deze privacyverklaring? Dan kunt u hiervoor contact met ons opnemen via de onderstaande contactgegevens:

 

Tandartspraktijk le Comte t.a.v. mevrouw le Comte

Grote Spie 36

4819 CX Breda

076- 5 22 44 11

Info@tandartspraktijklecomte.nl

 

Klachtenregeling

Heeft u een klacht?

Ondanks de inzet van onze medewerkers kan het gebeuren dat u niet tevreden bent over de behandeling in onze praktijk. U kunt dan een schriftelijke klacht indienen bij uw tandarts. In de meeste gevallen zal een gesprek tussen u en uw tandarts genoeg zijn. Als u behoefte heeft aan een derde, neutrale partij, dan kunt u uw klacht indienen bij de KNMT, de beroepsvereniging waar deze praktijk bij aangesloten is. Ons doel is een oplossing vinden.

 

Meer informatie

Voor meer informatie over mondzorg, behandelingen en kosten kunt u terecht op allesoverhetgebit.nl. Vragen kunt u stellen aan het Tandheelkundig Informatiepunt (TIP) 0900 202 5012. Beide geven onafhankelijke informatie en zijn opgericht door onze beroepsorganisatie KNMT.

U kunt ook kijken op de link www.knmt.nl/voor-patienten/help-ik-heb-een-klacht.

Uw kind en het eerste tandartsbezoek

Beste ouders van onze kinderpatiënten,

 

 

Onlangs zijn wij op nascholing geweest voor de Kindertandheelkunde.

Op dit druk bezochte congres zijn wij bijgepraat over inzichten anno 2017 ten aanzien van kindertandheelkunde.

 

In de onderstaande link vindt u informatie voor uw kind dat voor het eerst naar een tandarts gaat.

https://www.acta.nl/nl/patienten/kindertandheelkunde/Mijn-Eerste-Tandarts/index.aspx

Onze afspraken en wat wij verwachten van u als patiënt(e)

 

Om u beter van dienst te zijn, zijn wij bereikbaar via internet.
U kunt op onze site 24 uur per dag informatie krijgen over onze praktijk, behandelingen en nieuws.

 

Onze afspraken:

 • Een gemaakte afspraak kan kosteloos geannuleerd worden tot uiterlijk 24 uur voor de afspraak. Indien u zich af wilt melden voor een afspraak op maandag, dan dient dit de voorafgaande vrijdag vóór 09.00 uur bij ons gemeld te zijn.
 • Als een afspraak wordt vergeten zijn wij genoodzaakt om de gereserveerde tijd in rekening te brengen.
 • Het regelmatig vergeten van een afspraak kan leiden tot ons verzoek een andere tandarts te zoeken.
 • Het gebeurt regelmatig dat men te laat of precies op het tijdstip van de afspraak binnenkomt, met uitloop tot gevolg. Wij vinden het fijn als u 5 minuten voor de afspraak bij ons in de praktijk aanwezig bent
 • Wilt u een foto, film- of geluidsopname maken? Vraag dan vooraf toestemming aan ons.

Wat wij verwachten:

Wij verwachten dat u elke wijziging in uw persoonlijke gegevens doorgeeft aan de praktijk;

 • Verhuizing/In verband met de facturering en administratie dienen wij ten alle tijde over uw correcte adressering te beschikken. Wij zouden het waarderen als u zelf uw adreswijziging doorgeeft.
 • Geboorte en overlijden.
 • Verandering van ziektekostenverzekering. Tevens verandering van aanvullende verzekering.
 • Beëindiging van dekking door de ziektekostenverzekering door betalingsachterstanden premie.
 • Elke wijziging betreffende uw gezondheid en medicijngebruik moet u doorgeven.
  Dat is in uw en ons belang. Ziekten en medicijngebruik kunnen een tandheelkundige behandeling beïnvloeden.
Waarop wij attenderen:
 • Kinderen t/m 17 jaar kunnen gratis naar de tandarts. Het eigen risico is dan niet van toepassing.
 • Wij werken met “Gewoon Gaaf” van het IvorenKruis. Dit is een preventiemethode om cariës (gaatjes) te voorkomen bij kinderen onder de 18 jaar. Voor informatie kunt u naar  www.gewoon-gaaf.nl.

Nieuws